Logo
Konkurs Wiedzy Technicznej
organizowany przez stowarzyszenie "Nauka i Rozwój" oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 

Witamy na stronie 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ
pod hasłem
"sapere-aude" - odważ sie być mądrym

 

Zapraszamy do udziału w 15. -  jubileuszowej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej "Sapere Aude" – odważ się być mądrym.

Pomysłodawcą i  organizatorem przedsięwzięcia, pod patronatem Starosty Powiatu Jarosławskiego, jest Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu oraz  stowarzyszenie "Nauka i Rozwój”.  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

            Gimnazjaliści rywalizują w dwóch kategoriach: interdyscyplinarnej i prac modelowo-konstrukcyjnych. W kategorii interdyscyplinarnej  muszą wykazać się wiedzą w zakresie szeroko rozumianej techniki (od historii wynalazków po nowoczesne osiągnięcia), matematyki, fizyki, chemii i informatyki. W kategorii drugiej każdy z uczestników wykonuje prace - działające modele (roboty).

             Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rywalizują w dziedzinie nauk ścisłych i przedmiotów zawodowych technicznych. Pozwala to nie tylko na wyłonienie kandydatów na studia, ale odkrycie młodych ludzi posiadających zarówno wiedzę  i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach technicznych.

          Patronat naukowy nad konkursem sprawują: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Lubelska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu.

             Konkurs jest szeroko znany w całym  województwie, a co za tym idzie wypracował sobie szczególną rangę wśród wielu ważnych przedsięwzięć  naukowych  i edukacyjnych na naszym terenie.

            Od samego początku KWT przyciąga  rzesze młodych adeptów  techniki, a przez ostatnich 5 lat liczba uczniów  zainteresowanych  udziałem  przekracza 1000 osób i stale wzrasta.

                        Ważnym celem, który przyświeca nam, jako organizatorom Konkursu, jest  integracja środowisk edukacyjnych naszego województwa, a tym samym  wymiana doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy do  wspólnej nauki poprzez zabawę i współzawodnictwo w Konkursie

Tegoroczna XV edycja Konkursu Wiedzy Technicznej odbywa sie pod hasłem „sapere aude” - odważ się być mądrym. Patronat nad Konkursem obejmą: Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie i Starosta Jarosławski.
© Arkadiusz Bubelski & ZSTiO w Jarosławiu