Nowa podstawa programowa

LICEUM

Przedmiot

Nr programu

język polski

LO-POL-12

język angielski główny

LO-ANG-12

język angielski dodatkowy

LO-ANG-D-12

język niemiecki główny

LO-NIE-12

język niemiecki dodatkowy

LO-NIE-D-12

wiedza o kulturze

LO-WOK-12

historia

LO-HIS-12

wiedza o społeczeństwie

LO-WOS-12

podstawy przedsiębiorczości

LO-PPR-12

geografia

LO-GEO-12

biologia

LO-BIO-12

chemia

LO-CHE-12

fizyka

LO-FIZ-12

matematyka

LO-MAT-12

informatyka

LO-INF-12

wychowanie fizyczne

LO-WF-12

edukacja dla bezpieczeństwa

LO-BEZ-12

religia

LO-REL-12

wychowanie do życia w rodzinie

LO-WDŻ-12

historia – rozszerzona

LO-HIS-R-12

język angielski rozszerzony

LO-ANG-R-12

język niemiecki rozszerzony

LO-NIE-R-12

przyroda

LO-PRZ-12

 

 

TECHNIKUM

Przedmiot

Nr programu

język polski

T-POL-12

język angielski główny

T-ANG-12

język angielski dodatkowy

T-ANG-D-12

język niemiecki główny

T-NIE-12

język niemiecki dodatkowy

T-NIE-D-12

wiedza o kulturze

T-WOK-12

historia

T-HIS-12

wiedza o społeczeństwie

T-WOS-12

podstawy przedsiębiorczości

T-PPR-12

geografia

T-GEO-12

biologia

T-BIO-12

chemia

T-CHE-12

fizyka

T-FIZ-12

matematyka

T-MAT-12

informatyka

T-INF-12

wychowanie fizyczne

T-WF-12

edukacja dla bezpieczeństwa

T-BEZ-12

religia

T-REL-12

wychowanie do życia w rodzinie

T-WDŻ-12

historia – rozszerzona

T-HIS-R-12

język angielski rozszerzony

T-ANG-R-12

język niemiecki rozszerzony

T-NIE-R-12

matematyka rozszerzona

T-MAT-R-12

fizyka rozszerzona

T-FIZ-R-12

geografia rozszerzona

T-GEO-R-12

informatyka rozszerzona

T-INF-R-12

historia i społeczeństwo

T-SPO-12

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Przedmiot

Nr programu

język polski

Z-POL-12

język angielski

Z-ANG-12

historia

Z-HIS-12

wiedza o społeczeństwie

Z-WOS-12

podstawy przedsiębiorczości

Z-PPR-12

geografia

Z-GEO-12

biologia

Z-BIO-12

chemia

Z-CHE-12

fizyka

Z-FIZ-12

matematyka

Z-MAT-12

informatyka

Z-INF-12

wychowanie fizyczne

Z-WF-12

edukacja dla bezpieczeństwa

Z-BEZ-12

 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

nr zawodu

zawód

kwalifikacje

nr programu

741201

elektromechanik

E.7.      Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Z-EM-741201/12

723310

mechanik monter maszyn
i urządzeń

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Z-MM-723310/12

723103

mechanik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Z-MP-723103/12

311911

technik cyfrowych procesów graficznych

A.54.   Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

T-TC-311911/12

A.25.   Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55. Drukowanie cyfrowe

311408

technik elektronik

E.6.      Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

T-TE-311408/12

E.20.    Eksploatacja urządzeń elektronicznych

351203

technik informatyk

E.12.    Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

T-TI-351203/12

E.13.    Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

311504

technik mechanik

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

T-TM-311504/12

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

352203

technik telekomunikacji

E.2.      Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

T-TK-352203/12

E.9.      Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

E.10.    Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

 

Data zatwierdzenia przez RP – 12 czerwca 2012

 

 

P a r t n e r z y  i  S p o n s o r z y

towjaTV pod24

 

eltel

 grochowski

 

ndn

 

 
multiprojekt

 

 

 

kawmet

twoja_szansa sniezka 

pa Logo_Zielinskich satel_logo slican ia